Momenteel geen evenementen

Home » Privacy policy

Multi Music Events Privacy Policy


PRIVACY STATEMENT

 

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Multi Music Events. omgaat met persoonlijke informatie. In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Multi Music Events omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van Multi Music Events, Multi Music Events acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

 

In het algemeen kan Multi Music Events gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een aanvraag indient voor één of meerdere geleverde diensten van Multi Music Events als je je aanmeldt voor een nieuwsbrief van Multi Music Events een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten. 

  
VERZAMELING GEGEVENS


Multi Music Events. kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou - Als je bij ons een (aan)vraag indient via één van onze websites (via offerteformulier of chat), mail of telefoon of deelneemt aan een winactie die Multi Music Events. organiseert.

 

Via eigen websites - Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Multi Music Events via de websites die Multi Music Events. beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de websites: www.multimusicevents.nl

Via websites van derden - Multi Music Events maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Multi Music Events op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor Multi Music Events optreden, zoals leveranciers waar we een exclusieve samenwerking mee hebben.Multi Music Events is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Multi Music Events plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.
 

PERSOONSGEGEVENS


Multi Music Events kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Multi Music Events van jou kan verzamelen zijn:

 

contactgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht;
betalings- en factuurgegevens – wanneer je een dienst afneemt voor de financiële afhandeling en administratie;
website gegevens – zoals  IP-adres, locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze websites;
door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten.

 

 

DOELEINDEN


Multi Music Events. kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 

ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van het leveren van entertainment;
ter uitvoering van het opstellen van een offerte, overeenkomst en factuur;
voor het beheer van haar klantenadministratie;
voor marketing doeleinden, om je informatie te verschaffen over diensten geleverd door JLS Multi Music bijvoorbeeld via mailings per e-mail;
ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse, waarbij Multi Music Events de gegevens ook kan verrijken met andere data;
verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet. 

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.
  

GEBRUIK VAN COOKIES


Multi Music Events. maakt op haar websites gebruik van cookies. Multi Music Events houdt met cookies van Google Analytics bij hoe je onze site hebt gevonden en hoe je deze gebruikt. Met deze kennis kunnen we Multi Music Events beter maken. Ook de cookies van Google Analytics Remarketing meten jouw surfgedrag. Deze cookies stellen ons in staat om je relevantere advertenties te tonen op websites van derden. Ze houden bij welke advertentie je wanneer hebt gezien, zodat je niet steeds dezelfde ziet. De levensduur van de Google Analytics cookies is maximaal 2 jaar. Voor meer informatie verwijzen we je naar de Privacy policy en Cookie policy

 

UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS


Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen.

Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar info@multimusicevents.nl

 

DELEN EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS


Wij kunnen je gegevens delen met de aan Multi Music Events. gelieerde ondernemingen, zoals haar leveranciers welke wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening.

 

WEBSITES VAN DERDEN


Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden. JLS Multi Music is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. Multi Music Events raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

 

BEVEILIGING


Multi Music Events doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geupdate om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.
                       

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT


Multi Music Events. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Multi Music Events te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.